Teamcoaching: kiezen en verantwoordelijkheid nemen

Teams hebben vaak te maken met complexe taken en veranderende omstandigheden, wat hoge eisen stelt aan samenwerking en afstemming. Dat kan vragen oproepen over de taak van het team en zijn plaats in het geheel, over de reikwijdte van zijn verantwoordelijkheden en die van de teamleden. Bij teamcoaching gaat het er om hierover samen duidelijkheid te krijgen, zodat het team en zijn leden effectief kunnen functioneren.

Teamcoaching is dan ook geschikt voor zowel teams die in een veranderings- of innovatietraject zitten, als voor teams die problemen hebben waardoor ze niet goed functioneren. De coaching volgt in beide gevallen eenzelfde stramien, waarbij in de eerste plaats de doelen van de coaching worden vastgesteld. Na een analyse van de huidige situatie volgt de inventarisatie van opties en worden keuzen gemaakt. Het eindresultaat is een gezamenlijk gedragen plan van aanpak om de gestelde doelen te bereiken en een monitoringsstructuur om de voortgang te bewaken.
Bij teamcoaching is het van groot belang dat de opdrachtgever, het team en de coach het eens zijn over visie, uitgangssituatie en doelen. Deze worden beschreven in een duidelijke opdracht die de opdrachtgever in overleg met de coach vaststelt.