Oplossingsgericht Coachen

Een paar dagen geleden heb ik deel genomen aan een trainingsdag over oplossingsgericht werken van Louis Cauffman. Een zeer inspirerende dag! Oplossingsgericht Werken (OGW) is in de laatste decennia aan een flinke opmars begonnen in Nederland. Richtte OGW zich in eerste instantie nog op therapie, het is nu ook een belangrijke stroming binnen coaching. OGW is ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg in de jaren ’70 en ’80, gebaseerd op het werk van Milton Erkson. Wat verklaart het succes van OGW? M.i. de simpele uitgangspunten, wat niet betekent dat het simpel is om toe te passen.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van OGW is dat de mens een uniek individu is dat in een relatienetwerk functioneert en dat, hoe groot de (tijdelijke) problemen ook mogen zijn, altijd over krachtbronnen beschikt om zijn ultieme doel te bereiken: gelukkig worden. Het richt zich niet op problemen, maar op het (weer) leren gebruikmaken van eigen krachtbronnen, om te werken aan een gewenste situatie. Het klinkt als een open deur, maar hoeveel tijd en energie wordt er in de praktijk wel niet gestoken in het uitpluizen van problemen.

Wat mij verder zeer aanspreekt zijn de simpele basisregels:

 • Als iets niet (niet langer of niet goed genoeg) werkt na een tijdje proberen, stop er dan mee, leer hiervan en probeer iets anders.
 • Als iets goed, goed genoeg of beter werkt, ga er dan gewoon mee door en/of doe er meer van.
 • Als iets goed, goed genoeg of beter werkt, leer het van een ander en/of bied het een ander aan.

Mijn inziens pretenderen alle modellen dat ze de cliënt centraal stellen, naar mijn smaak is dit bij OGW ook daadwerkelijk het geval. Alles ademt cliëntgerichtheid, de uitgangspunten, de taal en alle interacties.

Wat is het belangrijkste voor de cliënt:

 • Voel ik mij begrepen
 • Authentieke aandacht
 • Respect
 • Perspectief bieden: inductie van hoop en verandering.

Verder vind ik het stroomdiagram met de verdeling naar probleem of beperking heel helder. Een goed hulpmiddel om passend bij de werkrelatie met de cliënt vast te stellen wanneer je wat zou moeten doen.

De Zeven-Stappendans zou bij iedere coach bekend moeten zijn, want het komt grotendeels overeen met de basis van alle coachingsmodellen, maar ook hier weer duidelijk en simpel uitgewerkt:

 • contact leggen
 • context verhelderen
 • doelen stellen
 • resources ontdekken
 • complimenten geven
 • uitzondering zoeken
 • toekomstgerichtheid

Het doet mij deugd dat Cauffman OGW een eigen “Europees gezicht” heeft gegeven. We hoeven gelukkig niet in ieder gesprek de wondervraag te stellen en ook niet in ieder gesprek met schaalvragen aan de slag. De met de wondervragen, schaalvragen en WOWWS doorspekte gesprekken van Insoo Kim Berg en Steve de Shazer zijn wel heel Amerikaans en dit past in ieder geval niet bij mij.

Een inspirerende en ook vermoeiende dag, die naar meer smaakt.

Voor meer informatie over Oplossinggericht Werken verwijs ik naar de volgende sites:

www.louiscauffman.com

www.solution-focused.nl