Roddelen werkt?!

Een intervisie methodiek

De afgelopen week was roddelen nogal in het nieuws omdat Lea Ellwardt op 30 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde op het onderwerp “Roddelen op de werkvloer.”
Een van de uitkomsten was dat roddelen niet perse slecht is en soms juist leidt tot vriendschap. Mijn visie; rodelen is onuitroeibaar, het gebeurt altijd en overal. Maar net als onkruid  moet je blijven wieden anders overwoekert het je hele tuin.
In dit artikel ga ik in op de intervisie methodiek “roddelen”, deze methodiek werkt verrassend goed, alleen is naam verkeerd gekozen.

top Lees meer...

Provocatief coachen

In ieder geval anders dan anders
Een open middag met Jeroen Stek en Jeffrey Wijnberg.
Jeroen Stek en Jeffrey Wijnberg organiseren eens in de maand op vrijdagmiddag een workshop provocatief coachen/therapie.Ik weet weinig van provocatief coachen, maar dat wat ik weet maakt mij in ieder geval nieuwsgierig. Zo'n middag sessie leek mij dan ook een ideale gelegenheid om nader kennis te maken.

top Lees meer...

Oplossingsgericht Coachen

Een paar dagen geleden heb ik deel genomen aan een trainingsdag over oplossingsgericht werken van Louis Cauffman. Een zeer inspirerende dag! Oplossingsgericht Werken (OGW) is in de laatste decennia aan een flinke opmars begonnen in Nederland. Richtte OGW zich in eerste instantie nog op therapie, het is nu ook een belangrijke stroming binnen coaching. OGW is ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg in de jaren ’70 en ’80, gebaseerd op het werk van Milton Erkson. Wat verklaart het succes van OGW? M.i. de simpele uitgangspunten, wat niet betekent dat het simpel is om toe te passen.

top Lees meer ...