Intervisietraining: leren van elkaar

Gelijkwaardigheid, betrokkenheid, openheid en leren van collega’s. Daar gaat het om bij intervisie. Goed toegepast haalt intervisie het beste uit een team naar boven: het versterkt de saamhorigheid en verhoogt de deskundigheid. Het toepassen van intervisie als kwaliteitsverhogend instrument gaat niet vanzelf: je moet het als team trainen. De praktijk leert dat ook hier een goede start het halve werk is!

De training voor een zelfsturende intervisiegroep bestaat uit een één startbijeenkomst en vier intervisiebijeenkomsten van anderhalf uur, waarna de groep zelfstandig verder kan. Bij het begeleid intervisiemodel is de coach aanwezig als procesbegeleider om het leer- en groepsproces te bewaken en te stimuleren. Ook bestaat de mogelijkheid om eigen medewerkers te trainen als procesbegeleiders.