Individuele coaching: ontwikkel je eigen werkplezier

Bij individuele coaching ontdek je je eigen kwaliteiten als professional. Je leert hoe je die kunt versterken, maar ook wat de ontwikkeling ervan kan belemmeren. Als je dat weet, kun je je werkplezier vergroten en betere resultaten bereiken. Samen met de coach ga je de uitdaging aan om zélf de verantwoordelijkheid te nemen.

Individuele coaching is een goed hulpmiddel om een oplossing te vinden bij werkgerelateerde problemen. Individuele coaching bestaat uit zes tot tien coachingsgesprekken. Samen met de coach wordt het probleem inzichtelijk gemaakt, waarna oplossingen en het uitproberen daarvan aan de orde komen. In coaching ligt de nadruk op bewustwording en ontwikkeling. Het doel is: meer werkplezier en betere prestaties.