Advies: de juiste persoon op de juiste plaats

Ik wil organisaties ondersteunen bij het bewerkstelligen van “de juiste persoon op de juiste plaats”. Hierbij ga ik uit van zowel de mogelijkheden en ambities van de medewerkers, als van de belangen van de organisatie. Ik bied een unieke en integrale aanpak; een professionele en resultaatgerichte begeleiding op alle niveaus in de organisatie.

Deze integrale professionele begeleiding richt zich op ontwikkeling van de medewerkers, teams en de organisatie. Hierbij gaat het om het op adequate wijze inzetten van persoonlijke kwaliteiten, kennis en vaardigheden én op het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling, werkplezier en resultaten.

Om integrale professionele begeleiding deel uit te laten maken van de bedrijfscultuur wordt er bij de implementatie gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kwaliteit van de medewerkers in de organisatie. Verschillende onderdelen kunnen (na training) door eigen medewerkers worden uitgevoerd, waardoor het een integraal onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.

Ieder project heeft zijn eigen dynamiek en specifieke kenmerken, ik lever dan ook altijd maatwerk. In een eerste oriënterend gesprek bekijken opdrachtgever en adviseur of zij het eens zijn over visie, uitgangssituatie, doelen en werkwijze. Een opdracht wordt altijd schriftelijk vastgelegd, waarbij onder meer doel, werkwijze, planning, resultaat en kostenraming duidelijk worden beschreven.